top of page

การคืนสินค้า

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเลือกซื้อสินค้า กับ เว็บไซต์ https://www.todaoiljapan.com/todaoiljapan-onlinestore ซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์ ของบริษัท โตดะ ออยล์ เจแปน จำกัด เราพร้อมมอบนโยบายการให้การบริการคืนสินค้าดังนี้

1. กรณีกล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า มีสภาพกล่องบุบ ฉีกขาด พัง ไม่สมบูรณ์ กล่องถูกเปิดก่อนในวันรับสินค้า ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาทันทีที่เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์ เบอร์ 081-835-1177 ได้ในเวลาทำการของบริษัท จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. พร้อมแจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้าทันทีกับเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งเอกชน พร้อมถ่ายภาพกล่องสินค้าไว้เป็นหลักฐาน เราพร้อมให้บริการคืนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าขนส่ง (ถ้ามี) ให้กับลูกค้า ภายใน 15 – 30 วัน ผ่านทางบัญชีธนาคารของลูกค้าตามที่ได้ให้ข้อมูลกับบริษัทฯ หรือ คืนวงเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ตามรูปแบบการชำระเงินค่าสินค้า

2. กรณีสินค้ามีการจัดส่ง ผิดรุ่น ผิดขนาด แตกต่างจากคำสั่งซื้อของลูกค้าตามที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนสุดท้ายของการชำระเงิน ภายในระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่ลูกค้าได้รับสินค้าจากบริษัทขนส่ง เราพร้อมให้บริการคืนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าขนส่ง (ถ้ามี) ให้กับลูกค้า ภายใน 15 -30 วัน ผ่านทางบัญชีธนาคารของลูกค้าตามที่ได้ให้ข้อมูลกับบริษัทฯ หรือ ตามรูปแบบการชำระเงินค่าสินค้า นับตั้งแต่เราได้รับสินค้าคืนจากลูกค้าผ่านการจัดส่งคืนทาง บริษัทขนส่งเอกชน โดยทางลูกค้า ต้องทำการจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชน มาให้บริษัทด้วยตนเอง

3. สินค้าทุกประเภท หากกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้ามีสภาพไม่สมบูรณ์ มีการแกะ ฉีก แตกต่างจากสภาพเดิมก่อนส่งสินค้า สภาพไม่พร้อมต่อการขาย สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

bottom of page