top of page

น้ำมันเกียร์รถแทรคเตอร์และเครื่องจักรหนัก

โตดะ ทรานส์ SAE 50

น้ำมันเกียร์สำหรับเครื่องจักรหนักโดยเฉพาะ

โตดะ ทรานส์ SAE 50

โตดะ ทรานส์ 10W

น้ำมันเกียร์สำหรับเครื่องจักรหนักโดยเฉพาะ

โตดะ ทรานส์ 10W

โตดะ ทรานส์ SAE 30

น้ำมันเกียร์สำหรับเครื่องจักรหนักโดยเฉพาะ

โตดะ ทรานส์ SAE 30

โตดะ 7884

น้ำมันเกียร์สำหรับรถแทรกเตอร์โดยเฉพาะ

โตดะ 7884
bottom of page